دستورالعمل ایمنی داربست

پاورپوینت داربست و داربست بندی

/
پاورپوینت داربست و داربست بندی موضوعات: اهمیت ایمنی و بهداشت در کارها…
خاموش کننده های دستی و چرخدار

استاندارد عمومی برای خاموش کننده های دستی و چرخدار

/
استاندارد عمومی برای خاموش کننده های دستی و چرخدار خاموش کن…
ارگونومی ابزار دستی

پاورپوینت ارگونومی ابزار دستی

/
ارگونومی ابزار دستیپاورپوینت ارگونومی ابزار دستی Cal/OSHA Consultation…
ایمنی ماشین آلات و ابزار آلات

پاورپوینت ایمنی ماشین آلات و ابزار آلات

/
پاورپوینت ایمنی ماشین آلات و ابزار آلات   آمار حوادثهزينه…
ارزیابی ریسک به روش JSA

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش JSA در یک شرکت تولیدی

/
نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش JSA در یک شرکت تولیدی چكيده هر …
سم شناسی وسایل آرایشی و بهداشتی

سم شناسی وسایل آرایشی و بهداشتی

/
سم شناسی وسایل آرایشی و بهداشتی مقدّمهایران، سومین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاور…
بعضی از مسائل مخصوص گرد و غبار

پاورپوینت گرد و غبار سمی

/
پاورپوینت گرد و غبار سمی کره زمین بااتمسفر گازی که دارای ترک…
10 اصل ارگونومی در محیط کار

اصول بهسازی ارگونومی

/
اصول بهسازی ارگونومی اصول بهسازی و اصلاح ایستگاه کار در ارگو…
مدلسازی پیامد اشتعال مواد

پاورپوینت خطرات مواد شیمیایی

/
پاورپوینت خطرات مواد شیمیاییویژگی مواد شیمیاییمایع, جامد …