سیستم های مدیریتی مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراری مدیریت وکنترل پروژه روش اجرايي مميزي داخلي مديريت ريسك- risk management سيستم مديريت سلامت٬ ايمني و محيط زيست HSE-MS

ارزیابی ریسک

پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک

/
پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک آشنایی…
Managing safety مدیریت ایمنی

دوره مدیریت ایمنی

/
دوره مدیریت ایمنی دوره مدیریت ایمنی MANAGING SAFETY هدف دوره اجرا: آگاهی …
ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک به روش JHA در مشاغل مختلف

/
ارزیابی ریسک به روش JHA در مشاغل مختلف در این بخش قصد داریم کلیه ارزیاب…
ارزیابی ریسک به روش JSA

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش JSA در یک شرکت تولیدی

/
نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش JSA در یک شرکت تولیدی چكيده هر …
روغن صنعتی

مدلسازی پویای ریسک, حوادث و خطای انسانی در سیستم های فرآیندی

/
مدلسازی پویای ریسک, حوادث و خطای انسانی در سیستم های فرآیندی DYNAMIC R…
دوره آموزشی hse-lan

دوره آموزشی اصول تدوین HSE PLAN با بررسی الزامات مدیریت تغییر در HSE

/
دوره آموزشی اصول تدوین HSE PLAN با بررسی الزامات مدیریت تغییر در H…
سیستم پروانه کار

سیستم پروانه کار در HSE

/
سیستم پروانه کار در HSE موضوعات: تعریف سیستم پروانه …
طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

آموزش کامل HSE-MS

/
آموزش کامل HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت حرفه ای و محیط زی…
علل ریشه ای رویداد

روش اجرایی بررسی و کشف علل ریشه ای رویداد در سیستم hse

/
روش اجرایی بررسی و کشف علل ریشه ای رویداد در سیستم hse هدف: …