نورسنجی در محیط کار

فهرست
مقدمه
• فصل اول

 • تعاريف
 • کميتهای روشنايی

• فصل دوم 

 • تاريخچه نور
 • نور مرئی
 • آناتومی چشم
 • عوامل موثر بر ديدن

• فصل سوم

 • طراحی روشنايی
 • طراحی روشنايی طبيعی
 • طراحی روشنايی مصنوعی
 • تقسيم بندی لامپها

• فصل چهارم

 • اندازه گيری و ارزيابی روشنايی
 • مخاطرات نور بر سلامتی

• فصل پنجم 

 • آشنايی با فرمهای يکسان سازی شده و دستورالعمل تکميل آنها

ضمايم

 • استانداردهای کشوری روشنايی
 •  مستندات

منابع 

مقدمه:
بي شك حس بينايي مهمترين حسي است كه خداوند در وجود انسانها آفريده است.دردنياي امروز اكثر مردم بيشتر اوقات خود را در داخل اماكن و ساختمانهاي سربسته اي مي گذرانند كه حتي در طول روز نيز با نور مصنوعي چراغها روشن مي گردند.از طرفي با توسعه و پيشرفت و صنعتي شدن جوامع و نيازهاي بوجود آمده ، فعاليت انسانها به امري شبانه روزي تبديل گشته كه تامين روشنايي
در جهت انجام كارها مساله اي اجتناب ناپذير خواهد بود.

از آنجايي كه سيستم بينايي انسانها بيشترين تطابق را با نور طبيعي حاصل از نور خورشيد دارد، لازم است كه در طراحي سيستمهاي روشنايي مصنوعي بيشترين انطباق با نور روز در نظر
گرفته شود.
روشنايي بعنوان يك عامل فيزيكي در محيطهاي كار مطرح ميباشد كه در صورت فراهم نبودن كيفيت و كميت مناسب آن مي تواند به ريسك فاكتوري براي پيدايش برخي عوارض يا اختلالات
بينايي ، جسمي و روحي ويا حوادث در محيطهاي كاري مبدل گردد.
مطابق با شاخصهاي آماري كشوري بهداشت حرفه اي كه توسط مركز سلامت محيط وكارمعاونت سلامت وزارت بهداشت اعلام گرديده است در سال 1385 حدود 11 درصد كارگاههاي تحت پوشش
كشور فاقد سيستم روشنايي مناسب بوده و نيز 11 درصد نيروي كار شاغل در كارگاههاي تحت پوشش بازديد در معرض روشنايي نامناسب مي باشند. همچنين آمارها نشان مي دهد كه در سال 1386
نزديك به 17 درصد كارگاههاي تحت پوشش كشور فاقد سيستم روشنايي مناسب بوده و 12 درصد شاغلين تحت پوشش بازديد در معرض روشنايي نامناسب مي باشند.

بهداشت حرفه اي
بهداشت حرفه اي علم و هنري است كه با پيش بيني ، شناسايي ، اندازه گيري ، ارزيابي ، كنترل و ارزشيابي عوامل و شرايط زيان آور محيط كار و انجام مراقبتهاي بهداشتي ، درماني ، وظيفه حفظ
سلامت كاركنان و شاغلين و افراد وابسته به آنها را دارد .
پيش بيني ، عبارت است از تحصيل اطلاعات اوليه از عوامل زيان آور احتمالي محيط كار ، باتوجه به نوع شغل مي باشد .
شناسايي ، عبار تاست از بررسي اوليه عوامل زيان آور موجود در محيط كار باكمك  حواس پنجگانه .
اندازه گيري ، سنجش دقيق عوامل زيان آور محيط بااستفاده از تجهيزات و دستگاه هاي اندازه گيري مي باشد .
ارزيابي ، تجزيه و تحليل نتايج اندازه گيري و مقايسة آنها با حدود تماس شغلي و نتيجه گيري درمورد مطلوب يا نامطلوب بودن شرايط محيط كار
كنترل ، مجموعه اقدامات مهندسي ، محيطي و مديريتي بهداشت حرفه اي است  كه منجر به كاهش يا حذف مواجهه و تماس شاغلين با عامل مي گردد .
ارزشيابي ، عبارتست از بررسي ميزان اثربخشي اقدامات كنترلي انجام شدهنورسنجی در محیط کار
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *