سلول های عضلانی و انقباضات

پیش فرض سلول های عضلانی و انقباضات Muscle cell contractions

سلولهاي عضلاني :دو نوع سلول عضلاني در بدن وجود دارد: .سلولهاي عضلاني آهسته يا نوع Slow Intense Iسلولهاي عضلاني سريع يا نوعII Fast Intense سلولهاي آهسته انرژي لازم خود را از طريق هوازي و با استفاده از اكسيژن خود تآمين مي‌كنند. درحاليكه سلولهاي سريع از انرژي ذخيره شده در عضله ( مانند گلوكز )كه بدون اكسيژن مي تواند به انرژي مكانيكي تبديل شود، استفاده مي كنند.
محصول اين فرآيند اسيد لاكتيك مي باشد.سلولهاي عضلاني نوع II را به دو گروه تقسيم مي نمايند. IIa IIb با كمك تمرينات مخصوص مي توان خصوصيات نوع IIa را تغيير داد و آن را شبيه نوع I كرد. بدين ترتيب سلولهاي IIa خواهند توانست كه بطريقة هوازي انرژي كسب كرده و در برابر خستگي از خود تحمل بيشتري نشان دهند. مشخص گرديده كه در اعمال نيروي انقباض توسط عضله، سلولهاي ذيل به ترتيب وارد عمل مي‌شوند. .سلولهاي نوع I .سلولهاي نوع IIa .سلولهاي نوع IIb تحمل رشته هاي عضلاني نوع I زياد است اما نيروي انقباض آنها كم مي باشد. رشته هاي عضلاني نوع II قادرند كه نيروي انقباضي زيادي براي مدت كوتاهي توليد نمايند.
سلولهاي كند انقباض يا نوع I به رنگ قرمز مي باشند. و سلولهاي تند انقباض يا نوع II به رنگ سفيد مي باشند. تعداد ميوفيلامانهاي اكتين و ميوزين در سلولهاي قرمز كمتر در حاليكه در سلولهاي سفيد بسيار زياد است. سلولهاي قرمز نسبت به سلولهاي سفيد داراي ارگانل هاي بيشتري براي توليد انرژي هستند. سلولهاي قرمز انقباض آهسته تري داشته و تحمل آنها نيز در برابر خستگي بيشتر است در حاليكه سلولهاي عضلاني سفيد با سرعت و قدرت بيشتري منقبض شده و به همين نسبت نيز زودتر خسته مي شوند.
قدرت عضلاني را مي توان به عنوان نيرو يا تنش يك عضله يا به عبارت صحيح تر گروهي از عضلات كه با يك فشار بيشينه در برابر مقاومت ويژه اي اعمال مي شود، تعريف كرد. انقباض ايزوتونيك يا هم تنش(انقباض كانسنتريك يا درون گرا، انقباض ديناميك يا پويا).اين انقباض از مهمترين شكل انقباض عضلاني است. درون گرا به معني كوتاه شدن عضله هنگام انقباض است.ظاهراً به معني ايزو = همانند،‌ بدون تغيير تونيك = تنش به عبارت ديگر تنش عضله عليرغم كوتاه شدن در هنگام غلبه بر مقاومت معيني،‌ثابت و بدون تغيير باقي مي ماند. هر چند اين موضوع در مورد عضلات سالم صدق نمي كند، زيرا تنش ايجاد شده توسط عضله هنگام كوتاه شدن تحت تاثير عوامل مهمي قرار مي گيرد كه عبارتند از:1. طول اوليه تارهاي عضلاني 2. زاويه كشش عضله 3. سرعت كوتاه شدن انقباض ايزومتريك يا هم طول دليل كوتاه نشدن عضله آن است كه مقاومت خارجي كه عضله سعي در كشيدن آن دارد بيشتر از حداكثر تنشي (نيروي داخلي) است كه عضله قادر به ايجاد آن مي باشد. .انقباض اكسنتريك يا برون گرا مربوط به كشيدگي عضله هنگام انقباض است.
انقباض ايزوكينتيك يا هم جنبش تنش گسترش يافته توسط عضله هنگام كوتاه شدن ( كينتيك) يكسان (ايزو) به نحو بيشينه اي در همه زوايا و در دامنه كامل حركت مفصل انجام مي شود.استقامت عضلاني ممكن است به عنوان نقطة‌ مقابل خستگي عضلاني تعريف شود. يعني عضله‌اي كه سريع تر خسته شود داراي ظرفيت استقامت كمتري است و بالعكس. حجيم شدن عضله :افزايش قطر تار عضلاني را حجيم شدن عضله مي نامند. رابطه بين قدرت عضله و سطح مقطع آن نيز از نوع مستقيم است.
سلول های عضلانی و انقباضات
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *