تجزيه و تحليل نقش مديريت طرح در نظام فني و اجرايي كشور

تجزيه و تحليل نقش مديريت طرح در نظام فني و اجرايي كشور

[ مجتبي حسينعلي پور ] – دكتراي مديريت پروژه استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
[ محمد جوادي ] – كارشناس ارشد مديريت و ساخت كارشناس ناظر پروژه ي كيان
خلاصه مقاله:
پروژ ههاي عمراني در كشورمان معمولاً از عوامل سه گان هي كارفرما، مهندسين مشاور و پيمانكار تشكيل يافته است. عامل چهارم يا مديريت طرح (MC) عاملي است كه به سه عامل فوق اضافه شده و وظايف كارفرما را در پروژه بعهده مي گيرد. اضاف هشدن مديريت طرح براي مديريت پروژه از آن جهت كه عموماً از جمله شركت هاي تخصصي و مديريتي هستند مي تواند باعث شود كه مديريتي تواناتر و قوي تر بر پروژه اعمال شود. از سال 1378 تا كنون پروژه هاي مختلفي از خدمات مديريت طرح استفاده كرده اند كه در هم هي اين پروژه ها مشكلات مختلفي در ارتباط با اضافه شدن عامل چهارم احساس شده است. اين مقاله در پي آن است كه با بررسي و تحقيقي فراگير بر اين نوع پروژه ها مشكلات را شناسايي و نسبت به ارائه ي پيشنهادهاي مناسب براي قرار گرفتن عامل چهارم در جايگاه واقعي خويش اقدام نمايد

كلمات كليدي:
مديريت طرح (MC) ، پروژه هاي ساخت Construction Projects ، مديريت ساخت Construction Management ، كليد در دست Turnkey

**********************************************************************************************************************
2.مقایسه تحلیلی روشهای اجرای طرحهای عمرانی در ایران

[ محمدحسن سبط ] – دانشيار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير

[ وحيد گلباباپور ] – كارشناس ارشد، گرايش مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير
خلاصه مقاله:
در طرحهاي صنعتي نظ ير صنا يع نفت ، نيروگاهها و طرحهاي ز يربنايي كه بصورتي بارز از تحولات تكنولوژ يكي تا ثيرمي پذيرند استفاده از روشها و ساختارهاي نو ين مديريت امري اجتناب ناپذ ير است . مديران پروژه ها با يستي با بهره گيري از آخر ين دستاوردهاي علمي در ا ين زمينه ، از ورطه روشهاي ناكارآمد سنتي رها يي ي افته تا بتوانند بوس يله متدهاي جد يد ، پروژه هاي اجرا يي خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص با ك يفيت مطلوب به اتمام برسانند . در كشور ما نيز بدليل روند رو به رشد سرمايه گذاري در طرحهاي بزرگ بو يژه صنا يع نفت ، گاز و پتروش يمي ضرورت بكار گيري و بهبود روشها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه به منظور دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي كاملا ” محسوس ميباشد . در اين تحقيق ، ابتدابه صورت اجمالي 3 روش متداول اجراي پروژه (مديريت اجرا ، طراحي – قرارداد -ساخت ، طرح و ساخت ) معرفي و سپس بمنظور آشنائي با سلايق و نحوه تفكر كارفرمايان ايراني در خصوص روشهاي مذكور ، از ده كارفرم كه داراي سابقه اجرائي هر سه روش بودند نظرخواهي گرديده و پس از تجزيه و تحليل اين نظرات بر اساس روش AHP در نهايت ميزان مقبوليت هر يك از روشها از نظر كارفرمايان ايراني ارائه گرديده است.

دو تا فایل را دانلود کنید:

10

10

كلمات كليدي:
تكنولوژي، طرح و ساخت، مديريت پروژه، طراحي، قرارداد

تجزيه و تحليل نقش مديريت طرح در نظام فني و اجرايي كشور
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *