مجوز حفاری و گودبرداری (Excavation Permit)

ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته

/
ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته ایمنی تونل و کار در فضاهای بسته…
ارزیابی ریسک

پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک

/
پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک پاورپوینت دوره ارزیابی ریسک آشنایی…
سوالات کنکور ارشد hse وزارت بهداشت + کلید سوالات

سوالات کنکور ارشد HSE + کلید سوالات

/
سوالات کنکور ارشد HSE + کلید سوالات سوالات کنکور ارشد HSE + کلید سوالات …
تهویه صنعتی

پروژه طراحی تهویه هوای پست برق

/
پروژه طراحی تهویه هوای پست برق پروژه طراحی تهویه هوای پست برق موض…
وسایل حفاظتی تنفسی

پاورپوینت کارگاه آموزشی حفاظت تنفسی

/
پاورپوینت کارگاه آموزشی حفاظت تنفسی پاورپوینت کارگاه آموزشی حفاظت تنفسی  کارگاهایی ک…
انواع سیستم های تهویه

اثر سیستم بر فن ها در تهویه

/
اثر سیستم بر فن ها در تهویه اثر سیستم بر فن ها در تهویه اثر سیستم…
نمونه برداری از آلاینده های هوابرد

فایل شناسایی و ارزیابی آلاینده های شیمیایی در محیط کار

/
فایل شناسایی و ارزیابی آلاینده های شیمیایی در محیط کار فایل شن…
Managing safety مدیریت ایمنی

دوره مدیریت ایمنی

/
دوره مدیریت ایمنی دوره مدیریت ایمنی MANAGING SAFETY هدف دوره اجرا: آگاهی …
سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست hse ms

وظایف واحدهای مختلف اداره HSE

/
وظایف واحدهای مختلف اداره HSE وظایف واحدهای مختلف اداره HSE د…