نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
ارزیابی ریسک

HAZOP: Hazard and Operability study

/
HAZOP: Hazard and Operability study این روش نخستین بار در صنای…
ارزیابی ریسک

hazop

/
hazopمقالاتی در مورد تکنیک HAZOPراهنمای انجام مطالعات Hazop در س…