نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
کاربرد آمار و اطلاعات در ایمنی

رویکرد های رایج و محدوده های مشکل ساز در ایمنی سیستم

/
رویکرد های رایج و محدوده های مشکل ساز در ایمنی سیستم Common…