نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
کاربرد پرتوها در پزشکی

کاربرد پرتوها در پزشکی

/
کاربرد پرتوها در پزشکی بسیار زیاد است از تشخیص (رادیوگرافی و …