نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
ارزیابی پوسچر به روش ROSA

ارزیابی پوسچر به روش WISHA-Lifting Analysis

/
ارزیابی پوسچر به روش WISHA-Lifting Analysis  Postural assessment method…