نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفره

/
خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفرهآفت  کش ها،…
کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

کاربامات ها

/
کاربامات هااين حشره‌کش‌ها داراي کربن، ئيدروژن، اکسيژن و نيترو…