نوشته‌ها

کارگاههای تهیه مواد و سایر تاسیسات بیرونی

دستگاه های کنترل الودگی های هوای محیط

/
دستگاه های کنترل الودگی های هوای محیط Ambient air pollution control devices …
تجزیه و نمونه برداری امونیاک، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

نمونه برداری از آلوده کننده های محیط کار

/
نمونه برداری از آلوده کننده های محیط کار Sampling of pollutants w…
گزارش کاراموزی کارخانه موازییک یزد

گزارش کارآموزی کارخانه موزاییک یزد

/
گزارش کارآموزی کارخانه موزاییک یزد  معرفی شرکت شرکت یزد موزائیک ( سهامی خاص)…
تجزیه و نمونه برداری امونیاک، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

نمونه برداری زنده و غیر زنده( فعال و غیر فعال)

/
نمونه برداری زنده و غیر زنده( فعال و غیر فعال) چکیده: نمونه…