نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
مبانی احتمال-www.acgih.ir

مبانی احتمال Foundations of probability

/
مبانی احتمال Foundations of probability مقدمهمفهوم امید ریاضی ، در اصل …