نوشته‌ها

سه کارگر در آتش چاه نفت سوختند

/
سه کارگر در آتش چاه نفت سوختند آفتاب: نبود امکانات کافی برای امنیت…