نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
اتوماسیون و ایمنی

طراحی مشاغل و کاهش عوارض

/
طراحی مشاغل و کاهش عوارض Job design and effects شاید مهمتر…