نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
رویکرد عمومی ارزیاب ریسک

رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک

/
رویکرد عملکرد ارزیابی ریسک Dave Bosher مدیر HSE٬ (اداره ایمنی…