نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
مدیریت ریسک تکنیک ها و راهکارهای عملی

دوره مديريت و ارزيابی ريسک مهندس هاشم ستاره

/
دوره مديريت و ارزيابی ريسک مهندس هاشم ستاره کلیات و فلسفهقانون …