نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
افت شنوایی صنعتی

اثرات و کنترل صدا از گلمحمدی

/
اثرات و کنترل صدا از گلمحمدی Sound effects and control of Golmoha…