نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
محاسبه ظرفیت انجام کار

اندازه گیری ظرفیت انجام کار

/
اندازه گیری ظرفیت انجام کار Measuring the capacity to do wor…