نوشته‌ها

,

حادثه چیست؟

/
حادثه چیست؟ حادثه عبارت است از واقع ناگهانی شدید که مست…