نوشته‌ها

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسام

/
پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسامهميشه قبل از بلند كردن اجسام ، وزن آ…
کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسام

/
پاورپوینت بلند کردن صحیح اجسامتا جاي ممكن نزديك بار بايستيد …