دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مصاحبه با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

/
مصاحبه با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان  تاری…
مبارزه با حشرات و جوندگان

مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه

/
مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه آفت:…
صدا و اثرات آن

نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

/
نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار  صدا یکی از عامل…
مهندسی آب خانیران

دانلود کتاب مهندسی آب خانیران

/
دانلود کتاب مهندسی آب خانیران کتاب مهندسی آب یکی از کتاب های تست…
حمل دستی بار

ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR)

/
ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR) ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR) …
دستکشهای محافظ در عملیات الکتریکی

دستکش های کار برای عملیات الکتریکی با حفاظت مکانیکی

/
دستکش های کار برای عملیات الکتریکی با حفاظت مکانیکی دستکش های …
پسماندهای شهری و صنعتی

پسماندهای شهری و صنعتی

/
پسماندهای شهری و صنعتی پسماندهای شهری و صنعتی تداوم زندگی ا…
ایمنی در مناطق آبی و یخی

خلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی شناگاه

/
خلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی شناگاه خلاصه دستورالعمل اجرای…
نقش انسان در حوادث صنعتی

بررسی حوادث در صنایع و مشاغل مختلف

/
بررسی حوادث در صنایع و مشاغل مختلف  حادثه: رويدادی غير منتظره است كه به طور…