کتاب و جزوات بهداشت حرفه ای : در اینجا سعی میکنیم که اکثر جزوات مفید و کاربردی بهداشت حرفه ای را جمع اوری کنیم و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهیم

جزوات کارشناسی و ارشد بهداشت حرفه ای

روشنایی و محیط زیست

چکیده کتاب مدیریت محیط زیست محرم نژاد

/
چکیده کتاب مدیریت محیط زیست محرم نژاد یکی از مهمترین کتاب های مدیریت محیط ز…
مقاله ترجمه شده تنش حرارتی

چکیده و نکات کلیدی کتاب انسان و تنش های حرارتی

/
چکیده و نکات کلیدی کتاب انسان و تنش های حرارتی (Abstract and k…
مبانی HSE و شناخت رفتار سازه بر اثر زلزله

جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی

/
جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی پروژه: پروژ…
وسایل حفاظتی چشم و صورت

ترجمه کتاب كنترل صدا ( یک کتابچه راهنما برای كارگران كارفرمايان)

/
ترجمه کتاب كنترل صدا ( یک کتابچه راهنما برای كارگران كارفرمايان) (Tra…

جزوه تهویه دکتر قربانی

/
جزوه تهویه دکتر قربانی Air booklet doctor sacrifice تهویه ع…
دانلود کتاب خلاصه بهداشت حرفه ای از دکتر آرام تیرگر

دانلود کتاب خلاصه بهداشت حرفه ای

/
دانلود کتاب خلاصه بهداشت حرفه ای Book Summary of Occupational He…
Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

دانلود کتاب مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن

/
دانلود کتاب مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن The book crisi…

جزوه ی بررسی عوامل زیان آور محیط کار

/
جزوه ی بررسی عوامل زیان آور محیط کار  Factors detrimental pamphlet workplac…

ایمنی در صنعت (جزوه دکتر محمد فام )

/
ایمنی در صنعت (جزوه دکتر محمد فام )   (Industrial safety (bo…