کلیات بهداشت حرفه ای در تمام شرایط وظیفه هر مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل زیان اور محیط کار است تا سلامتی انسان را حفظ کرد

کتاب و مقالات بهداشت حرفه ای

پکیج آموزشی HSE

/
پکیج آموزشی HSE بسته های آموزشی زیادی در سطح نت موجود است که با ق…
گروه های خاص در صنعت

گروه های خاص در صنعت

/
گروه های خاص در صنعت در این مجموعه شما با گروه های خاص در صنع…
روشنایی و محیط زیست

چکیده کتاب مدیریت محیط زیست محرم نژاد

/
چکیده کتاب مدیریت محیط زیست محرم نژاد یکی از مهمترین کتاب های مدیریت محیط ز…
مقاله ترجمه شده تنش حرارتی

چکیده و نکات کلیدی کتاب انسان و تنش های حرارتی

/
چکیده و نکات کلیدی کتاب انسان و تنش های حرارتی (Abstract and k…
مبانی HSE و شناخت رفتار سازه بر اثر زلزله

جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی

/
جزوه مدیریت hse پیمانکاران در پروژه های عمرانی پروژه: پروژ…
ایمنی در صنعت

کلیات ایمنی و سلامت شغلی

/
کلیات ایمنی و سلامت شغلی General occupational health and safety …
روزجهانی بهداشت حرفه ای

سالروز جهانی بهداشت حرفه ای

/
سالروز جهانی بهداشت حرفه ای Professional World Health Day ۲۸ آ…
مخاطرات و آلودگی های محیط کار

واژه نامه بهداشت حرفه ای

/
واژه نامه بهداشت حرفه ای Dictionary of Occupational Health چرا بهداشت …