عوامل زیان آور بیولوژیکی انواع بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیکی که شامل باکتری ها, قارچها, ویروس ها,ریکتزیا عوامل بیولوژیکی در محیط کار

بررسی مسائل ارگونومیکی در کارگاه خیاطی

بررسی مسائل ارگونومیکی در کارگاه خیاطی

/
بررسی مسائل ارگونومیکی در کارگاه خیاطی Ergonomic issues in …
,

عوامل بیولوژیک محیط کار

/
عوامل بیولوژیک محیط کار در بعضی مشاغل به دلیل شرایط کاری،…
,

انيميشن ايمني

/
انيميشن ايمني براي مشاهده بر روي لينک زير کليک کنيد: ادامه…

تمرینات ارگونومیک برای کاربران کامپیوتر

/
تمرینات ارگونومیک برای کاربران کامپیوتر این فایل كه داراي پسوند pps و هم ppt مي ب…

روش صحیح نشستن برای پیشگیری از کمردرد

/
روش صحیح نشستن برای پیشگیری از کمردرد ر…

عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار

/
عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار در برخی مشاغل به سبب شرایط کار ،…

مقابله با آنفلوآنزای خوکی در کارخانجات و محل های کاری

/
مقابله با آنفلوآنزای خوکی در کارخانجات و محل های کاری با توجه به شیوع …