عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان اور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی

تبریک سال نو

تبریک عید نوروز سال 1396

/
تبریک عید نوروز سال 1396 Happy New Year با سلام خدمت تمام کا…

انتخاب کارگران در ارگونومی

/
انتخاب کارگران در ارگونومی Select the workers in ergonomics …
وسایل کمکی حمل بار

تجهیزات و وسایل کمکی حمل بار

/
تجهیزات و وسایل کمکی حمل بار Helper equipment and load carrying به …
بیومکانیک در ارگونومی

جزوه ارگونومی مصطفی جعفری

/
جزوه ارگونومی مصطفی جعفری Ergonomics booklet Mostafa Jafari این ج…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

ارگونومی مهندس هدایتی

/
ارگونومی مهندس هدایتی Ergonomics Engineer Hedayati ارگونومی…
استرس شغلی

چه رابطه ای بین ارگونومی و استرس شغلی وجود دارد؟

/
چه رابطه ای بین ارگونومی و استرس شغلی وجود دارد؟ The relationship …
بیومکانیک در ارگونومی

کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر چوبینه

/
کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر چوبینه Book posture as…