عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان اور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی

جنبه های آماری آنتروپومتری

/
جنبه های آماری آنتروپومتری انسانها به دلایل گوناگون از نظر ابعاد…
ارگونومی کاربردی

ارگونومی و کاربردها

/
ارگونومی و کاربردها متناسب سازی و تطابق کار با انسان کارها…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

آسیب های اسکلتی-عضلانی و ریسک فاکتورهای مربوط به آن در محیط کار دفتری

/
آسیب های اسکلتی-عضلانی و ریسک فاکتورهای مربوط به آن در محیط کار دفتری …
نوبت کاری

ابزارهای ارزيابی ناراحتی بدن

/
ابزارهای ارزيابی ناراحتی بدن Body Discomfort Assessment Tools هدف اص…
چک پوینت ارگونومی

دانلود کتاب چک پوینت های ارگونومی

/
دانلود کتاب چک پوینت های ارگونومی راه حل های آسان و عملی برای بهبود …
ارزیابی پوسچر به روش ROSA

نمونه های عملی ارزیابی پوسچر

/
نمونه های عملی ارزیابی پوسچر در اینجا سه نمونه ارزابی پوسچر به روش ه…
طراحی پست کار بسته بندی

آنتروپومتری و کاربرد آن در طراحی

/
آنتروپومتری و کاربرد آن در طراحی مراحل طراحی مهندسی تعریف مشکل …
ارزیابی کمی و کیفی قابلیت اطمینان انسانی

ارزیابی ریسک خطاهای انسانی به روش Cream

/
ارزیابی ریسک خطاهای انسانی به روش Cream Cognitive Reliabilit…
کمردردهای ناشی از کار

خداحافظی با کمردرد و سایر درد های اسکلتی عضلانی

/
خداحافظی با کمردرد و سایر درد های اسکلتی عضلانی Goodbye to …