عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان اور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی

فیلم آموزشی اصول ارگونومی

/
فیلم آموزشی اصول ارگونومی فیلم آموزشی اصول ارگونومی در …

بیماری دارت

/
بیماری دارت رئيس هيئت ورزشي بيماران خاص استان مي گويد: تعدادي از …

ارگونومی سازه ها در بزرگراه ها

/
ارگونومی سازه ها در بزرگراه ها ارگونومی سازه ها در بزرگراه ها تهیه توسط…

پروژه عملی(گوشی حفاظتی)

/
پروژه عملی(گوشی حفاظتی) بررسی وضعیت استفاده از گوشی های حفاظتی د…

8 شغل استرس زا

/
8 شغل استرس زا اگر به دنبال شغلی بدون استرس هستید باید گ…

کوله پشتی عامل آسیب ستون فقرات و کمردرد در کودکان

/
کوله پشتی عامل آسیب ستون فقرات و کمردرد در کودکان تحقیقات نشان داده بی…