عوامل زیان آور محیط کار مهمترین عوامل زیان اور محیط کار عبارتند از عوامل زیان اور فیزیکی, شیمیایی, ارگونومی, روانی و بیولوژیکی می باشد که مسئول بهداشت حرفه شناسایی, ارزیابی

ارزیابی کمی و کیفی قابلیت اطمینان انسانی

ارزیابی ارگونومی خطای انسانی

/
ارزیابی ارگونومی خطای انسانی هر انساني در هنگام مواجهه و برخورد با يك س…
کمیات اندازه گیری روشنایی گلمحمدی

کتاب طراحی روشنایی محیط کار مهندس رنجبریان

/
کتاب طراحی روشنایی محیط کار مهندس رنجبریان ویژه آزمون های …
پسماند مواد پرتوزا

پسماند مواد پرتوزا

/
پسماند مواد پرتوزا موضوعات: تعريف پسمان پرتوزا اهداف م…
پرتو و خطرات و سوانح آن

خطرات پرتو و سوانح آن در صنعت

/
خطرات پرتو و سوانح آن در صنعت موضوعات: تعريف سانحه پرتوی و…
ارزیابی پوسچر

ارزیابی سریع پوسچرهای کاری

/
ارزیابی سریع پوسچرهای کاری در مشاغل مختلف بسیاری از کارگران به دل…
استرس شغلی

سنجش استرس شغلی در محیط کار

/
سنجش استرس شغلی در محیط کار 🔴 اهمیت موضوع: همانطور كه مي دانيد س…
حمل دستی بار

مداخله ارگونومی در حمل و نقل کپسول های اکسیژن

/
مداخله ارگونومی در حمل و نقل کپسول های اکسیژن مقدمه: فعالیت ه…
ارگونومی معلولین

دانلود رایگان پاورپوینت ارگونومی برای معلولین

/
دانلود رایگان پاورپوینت ارگونومی برای معلولین در اینجا توضیح…
انتخاب وضعیت بدن هنگام کار

ارگونومی کار با کامپیوتر

/
ارگونومی کار با کامپیوتر نتایج بکارگیری اصول ارگونومی در محیطهای کاری …