سیستم مدیریت HSE تولید بهنگام Production Update مقالات مدیریت ایمنی و hse و شناسایی ریسک لیست نرم افزار های مورد استفاده در HSE شعار HSE

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
کنترل پروژه

تلفیق برنامه های کنترل پروژه و HSE

/
تلفیق برنامه های کنترل پروژه و HSE برنامه ریزی زمان پروژه:تعریف فع…
hse plan-طرح hse

فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE PLAN

/
فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE PLAN فایل آموزشی کارگاه تدوین HSE …
Managing safety مدیریت ایمنی

دوره مدیریت ایمنی

/
دوره مدیریت ایمنی دوره مدیریت ایمنی MANAGING SAFETY هدف دوره اجرا: آگاهی …
روغن صنعتی

مدلسازی پویای ریسک, حوادث و خطای انسانی در سیستم های فرآیندی

/
مدلسازی پویای ریسک, حوادث و خطای انسانی در سیستم های فرآیندی DYNAMIC R…
دوره آموزشی hse-lan

دوره آموزشی اصول تدوین HSE PLAN با بررسی الزامات مدیریت تغییر در HSE

/
دوره آموزشی اصول تدوین HSE PLAN با بررسی الزامات مدیریت تغییر در H…
سیستم پروانه کار

سیستم پروانه کار در HSE

/
سیستم پروانه کار در HSE موضوعات: تعریف سیستم پروانه …
طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

آموزش کامل HSE-MS

/
آموزش کامل HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت حرفه ای و محیط زی…
علل ریشه ای رویداد

روش اجرایی بررسی و کشف علل ریشه ای رویداد در سیستم hse

/
روش اجرایی بررسی و کشف علل ریشه ای رویداد در سیستم hse هدف: …
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت hse

تشریح الزامات, مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE

/
تشریح الزامات, مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE مو…