ایمنی در تراشکاری. یکی از مشاغل با ریسک بالا که در بیشتر صنایع موجود است تراشکاری می باشد که خطر گیر کردن٬ له کردن٬ قطع کردن و غیره دارد. بنابراین رعایت دستورالعمل ایمنی تراشکاری ملزم است که رعایت شود.

ایمنی در تراشکاری

ارزیابی ریسک به روش JHA در تراشکاری

/
ارزیابی ریسک به روش JHA در تراشکاری در این بخش علاوه بر ارزیابی ری…