سوانح و حوادث ناشی از کار بسیار اتفاق افتاده است که بی دقتی یا سهل انگاری سبب حوادثی شده باشد اما کمتر دیده شده که در صنعتی مانند روزنامه نگاری یا چاپ حادثه ای اتفاق افتاده باشد. امروز در دائره المعارف ایمنی بهداشت محیط زیست شما خواهید دید که چگونه بی دقتی و نبود حفاظ مناسب سبب گیر کردن دست

شبه حادثه

مدیریت شبه حادثه

/
مدیریت شبه حادثه مقدمه: سازمانی كه شبه حوادث را شناسایی، …
نقش انسان در حوادث صنعتی

راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

/
راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث مقدمه تعاريف خطر …
بررسی حادثه

بررسی رسمی حادثه

/
بررسی رسمی حادثه سرفصل ها: حوادث بزرگ و درک درس های کلیدی …
نقش انسان در حوادث صنعتی

نقش انسان در بروز حوادث صنعتی

/
نقش انسان در بروز حوادث صنعتی نظريه هاينريش 88%حوادث به علت ا…
نرم افزارهای مدل سازی حوادث

نرم افزارهای مدل سازی حوادث

/
نرم افزارهای مدل سازی حوادث ارزیابی ریسک روشی پرکاربرد به منظور م…
ارگونومی در توانبخشی افراد

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار

/
هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار برآورد می شود سالیانه…
تجزیه و تحلیل حوادث و گزارش نویسی

تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE

/
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE Events analysis and repo…
نقش نیروی انسانی در سوانح
نقش نیروی انسانی در سوانح

گزارش دهی حوادث

/
گزارش دهی حوادث Reporting incidents تمام حوادثی که در سطح سایت یا کارخ…