سوانح و حوادث ناشی از کار بسیار اتفاق افتاده است که بی دقتی یا سهل انگاری سبب حوادثی شده باشد اما کمتر دیده شده که در صنعتی مانند روزنامه نگاری یا چاپ حادثه ای اتفاق افتاده باشد. امروز در دائره المعارف ایمنی بهداشت محیط زیست شما خواهید دید که چگونه بی دقتی و نبود حفاظ مناسب سبب گیر کردن دست

ارگونومی در توانبخشی افراد

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار

/
هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار برآورد می شود سالیانه…
تجزیه و تحلیل حوادث و گزارش نویسی

تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE

/
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE Events analysis and repo…
نقش نیروی انسانی در سوانح

گزارش دهی حوادث

/
گزارش دهی حوادث Reporting incidents تمام حوادثی که در سطح سایت یا کارخ…
ارزیابی کمی و کیفی قابلیت اطمینان انسانی

خطای انسانی و نمونه حوادث آن

/
خطای انسانی و نمونه حوادث آن Human error and sampling events ا…
نقش نیروی انسانی در سوانح

نقش نیروی انسانی در سوانح

/
دستورالعمل ها٬ پیشنهادات و مکانیزم جلوگیری از سوانح در این مجموع…
اقدامات مدیریت در جهت پیشگیری از حوادث

اقدامات مدیریت در جهت پیشگیری از حوادث

/
اقدامات مدیریت در جهت پیشگیری از حوادث ۱- مسئولیت پذیری مدیریت در امر پ…

پیشنهاد ارایه تجربیات شخصي در حوادث بزرگ

/
ایمنی و بهداشت حرفه ای
آمار و اطلاعات : 2 پست || 66 بازديدها Post by laginto

فیلم آموزشی حادثه گیر کردن دست کارگر در دستگاه

/
بسیار اتفاق افتاده است که بی دقتی یا سهل انگاری سبب حوادثی ش…