ایمنی پیمان کاران توجه کارکنان ساختمانی به 5 اقدام ایمنی مشاغل ساختمانی بعنوان یکی از خطرناکترین مشاغل در نظر گرفته شده است که با رعایت نکات ایمنی می توان تا حد قابل قبولی خطرات آن را

تبریک سال نو

تبریک عید نوروز سال 1396

/
تبریک عید نوروز سال 1396 Happy New Year با سلام خدمت تمام کا…
نوبت کاری

ایمنی کار در شب

/
ایمنی کار در شب Safety at night در جهان امروز حجم و شرایط کار ایجاب …
نوبت کاری
,

توجه کارکنان ساختمانی به 5 اقدام ایمنی

/
توجه کارکنان ساختمانی به 5 اقدام ایمنی مشاغل ساختمانی بعنوان یکی از خطرناکترین م…