ایمنی مواد شیمیایی راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي Chemical Safety متدهای نمونه برداری نمونه برداری از هوا در موقعیت های شغلی بر اساس روش های مرجع سوی سازمان های ASTM,NIOSH, OSHA انجام می شود

ترکیبات شیمیایی گازی (گازهای نفتی)

گازهای قابل انفجار و اشتعال سریع

/
گازهای قابل انفجار و اشتعال سریع گازهای پروپان, متان, استیلن و هیدروژن ن…
سموم صنعتی گازها

گاز های سمی, خورنده, اکسید کننده و محرک

/
گاز های سمی, خورنده, اکسید کننده و محرک گازهای سمی گروهی از…
گازهای سرمازا و فشرده

گازهای سرمازا و فشرده

/
گازهای سرمازا و فشرده در این بخش شما با موضوعات زیر آشنا می شوید:…
مولیبدین در محیط زیست و سلامت انسان

مولیبدن در محیط زیست و سلامت انسان

/
مولیبدن در محیط زیست و سلامت انسان فهرست مطالب : 1- مقدمه و تاریخچه مولی…
انواع روش های ذخیره سازی گاز ها

روش های ذخیره سازی گازها در مخازن جهت انتقال

/
روش های ذخیره سازی گازها در مخازن جهت انتقال Storage method…
ترکیبات شیمیایی گازی (گازهای نفتی)

ترکیبات شیمیایی گازی (گازهای نفتی)

/
ترکیبات شیمیایی گازی (گازهای نفتی) معمولا مواد نفتی را به C1 و C2 و ... می …

هیدروکربنها گازی متعلق به سری نفت های پارافینی

/
هیدروکربنها گازی متعلق به سری نفت های پارافینی گازهای خشک - …
سموم صنعتی گازها

ذخیره سازی گازهای خطرناک

/
ذخیره سازی گازهای خطرناک   ذخیره سازی گاز مستلزم داشتن مخا…
سموم صنعتی گازها

ایمنی در گازهای خنثی

/
ایمنی در گازهای خنثی Safety in inert gases دی اکسید کربن : گا…