استانداردها ، قوانين و مقررات

معمولا برای هر کار و شغلی در صنایع موجود باشد توسط سازمان های مربوطه استاندارد ، قوانین و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها توسط هر شرکتی الزامی می باشد. ما سعی کره ایم که مهمترین این دستورالعمل ها و استانداردها را جمع آوری کنیم و در این قسمت قرار دهیم.

در صورتی که موردی لازم داشتید و ثبت نشده بود می توانید در نظرات سفارش بدهید تا در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

استانداردهای ACGIH 2011

/
استانداردهای ACGIH 2011 با سلام استانداردهای ACGIH 2011 را بپیوست برای دان…

دیکشنری ها

/
دیکشنری ها                 …

استاندارد ANSI و SCAFFOLD

/
استاندارد ANSI و SCAFFOLD  استاندارد ANSI برای دانلود کلیک کنید  در…

استاندارد ansib30.16 و ایمنی و بهداشت

/
استاندارد ansib30.16 و ایمنی و بهداشت هر یک از این استاندارد ها …

چک لیست ارگونومی و nfpa

/
nfpa و چک لیست ارگونومی                 nfpahttp://wdl.persiangig.com…

استاندارد osha2254 و آنالیز خطرات

/
استاندارد osha2254 و آنالیز خطرات                 …

آیین نامه ها

/
آیین نامه ها حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو h…