استانداردها ، قوانين و مقررات دستور العمل بلند و حمل كردن بار کلیه کارگرانی که در کارشان نیاز به بلند کردن و حمل بار دارند باید در مورد اصول ارگونومی حمل بار آموزش های لازم را دیده باشند

دیکشنری ها

/
دیکشنری ها                 …

استاندارد ANSI و SCAFFOLD

/
استاندارد ANSI و SCAFFOLD  استاندارد ANSI برای دانلود کلیک کنید  در…

استاندارد ansib30.16 و ایمنی و بهداشت

/
استاندارد ansib30.16 و ایمنی و بهداشت هر یک از این استاندارد ها …

چک لیست ارگونومی و nfpa

/
nfpa و چک لیست ارگونومی                 nfpahttp://wdl.persiangig.com…

استاندارد osha2254 و آنالیز خطرات

/
استاندارد osha2254 و آنالیز خطرات                 …

آیین نامه ها

/
آیین نامه ها حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو h…