در اینجا کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها قرار می گیرد.دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالایی می باشد

استاندارد و دستور العمل ها

آموزش آیین نامه های ایمنی

/
آموزش آیین نامه های ایمنی در اینجا مجموعه ای از مهمترین آیین ن…
ارزیابی ریسک در جوشکاری

دستورالعمل ايمنی کار گرم

/
دستورالعمل ايمنی کار گرم (جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی) ١- هدف…
متریال و استانداردهای کاربردی

جزوه متریال و استانداردهای کاربردی

/
جزوه متریال و استانداردهای کاربردی در این جزوه شامل هفت فصل به شرح زی…
روغن صنعتی

دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن

/
دستورالعمل مديريت روغن های مستعمل و فيلترهای روغن 1 - هدف اي…
HSE international standards - استانداردهای بین المللی hse

آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE

/
آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE فهرست: سیستم های م…

تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016

/
تغییرات OHSAS 18001:2007 به استاندارد ISO 45001:2016 سازمان : علاقمند به دستیابی و…
الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

/
الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Occupational health and…
منابع داده ها و ممیزی

دستورالعمل بازرسی و ممیزی HSE

/
دستورالعمل بازرسی و ممیزی HSE هدف: هدف از تدوین دستورالعمل تشریح ن…
کمک های اولیه

دستورالعمل ایمنی کمک های اولیه

/
دستورالعمل ایمنی کمک های اولیه Frist aid کمک به موقه به مصدوم…