مدیریت وکنترل پروژه-Management and project control

مدیریت وکنترل پروژه

مدیریت وکنترل پروژه-Management and project control

مدیریت پروژه یا کنترل پروژه (به انگلیسی: Project management)‏ فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد.

 1. – تعیین وضعیت واقعی پروژه
 2. – مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
 3. – در نظر گرفت اقدام اصلاحی

این مقاله شامل بخشهای زیر است:

بخش اول: پروژه چیست؟

 • تعریف پروژه
 • مشخصات پروژه
 • هدف واقلام تحویلی
 • تفاوت کارهای عملیاتی و پروژه ای
 • تعریف فعالیت و کار
 • تعریف منابع
 • هزینه فعالیت
 • برنامه ، سبد پروژه
 • ذینفان پروژه
 • مراحل انجام پروژه
 • ارکان انجام پروژه
 • نقش مشاور در انجام پروژه
 • انتخاب پیمانکار
 • برنامه ریزی پروژه، کنترل پروژه

بخش دوم: زمانبندی پروژه

 • ساختار اجزای کار
 • مزایای استفاده از ساختار اجزای کار
 • حد ریز کردن اجزا
 • انواع ساختار اجزای کار
 • نمودار گانت
 • رسم شبکه پروژه
 • شبکه برداری پروژه
 • قوانین شبکه برداری پروژه
 • فعالیت مجازی(موهومی)
 • کاربرد فعالیت مجازی (موهومی)
 • اشتباهات عمومی در ترسیم شبکه پروژه
 • مسیر( path)
 • طول مسیر و مسیر بحرانی
 • انجام محاسبات
 • شناوری( slack or flaot)
 • شناوری کلی( total flaot)
 • شناوری آزاد( free float)
 • شناوری مستقل(Independent Float)
 • شناور غیرمستقل (تداخلی) (Interfering Float)
 • حرکت پیشرو در مسیر پروژه Forward
 • حرکت پسرو در مسیر پروژه Backward
 • انواع وابستگی ها
 • شبکه های پیش نیازی (تقدمی)
 • ترسیم شبکه پیش نیازی

بخش سوم: تخصیص شبکه (Resource Allocation)

تخصیص منابع

قسمت اول از بخش سوم: تخصیص منابع محدود

 • انواع منابع
 • تغییر در زمانبندی پروژه
 • نمودار منابع مورد نیاز
 • استراژیهای تخصیص منابع محدود
 • تخصیص منابع محدود 2
 • تخصیص منابع محدود 3
 • الگوریتم تخصیص منابع محدود

بخش سوم: قسمت دوم: تسطیح منابع نامحدود(Resource Leveling)

 • تسطیح منابع نامحدود
 • الگوریتم برگس Burgess
 • محاسبات شبکه پروژه
 • انواع جداول

بخس سوم: قسمت سوم: موازنه هزینه وزمان

 • هدف ها و سرخط ها
 • موازنه هزینه وزمان
 • تحلیل موازنه هزینه وزمان
 • کاهش مدت زمان پروژه به مقدایر قابل قبول
 • رویکرد کاهش مدت زمان پروژه
 • تاثیر کاهش مدت زمان فعالیت بر هزینه های ان
 • کاهش هزینه های پروژه
 • مدل کاهش هزینه ه پروژه

بخش چهارم: کنترل پروژه

 • انواع کنترلهای پروژه
 • کنترل زمانی پروژه
 • کنترل پیشرفت پروژه
 • وزن دهی به غعالیت ها
 • کنترل پیشرفت فعالیت ها
 • درصد پیشرفت پروژه
 • سیستم مدیریت حاصله
 • شاخص های کنترل هزینه
 • مقایسه عملکرد پروژه

بخش پنجم: شبکه های PERT

روش آماری PERT

براورد زمان در روش PERT

 حجم: 6.945 KB

[divider]

مسیر بحرانی در مسیرپرت

فهرست منابع و ماخذ

1. حاج شیر محمدی، مدیریت و کنترل پروژه ( کاربر روشهای CPM، گرت و PM)، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان-مرکز انتشارات چاپ بیست و یکم 1390 .

2. گلشنی، مجتبی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهران، نشر زمان،  چاپ چهارم، 1389 .

Stevenson, W.J. 2005. Operations management. 8th ed. New York. McGraw-Hill/Irwin .3.

Larson, E. and C.F. Gray. 2010. Project Management: The Managerial Process. 5th ed. McGraw-Hill .4

 

 

 

به این نوشته امتیاز دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *