مدیریت تغییر در HSE-MS

مدیریت تغییر در HSE-MS

نويسند‌گان:

[ ليلا گنجعلي ] – كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي محيط زيست دانشگاه تهران، دانشكده م
[ سيد شمس الدين عليزاده ] – دانشجوي دكتري مهندسي بهداشت حرفهاي ، دانشگاه تربيت مدرس،تربيت مدرس،

خلاصه مقاله:

مديريت تغيير عنصري مهم و جدايي ناپذير از سيستم مديريت HSE ميباشد. تغييرات زماني رخ ميدهند كه فرايندهاي موجود الزامات را برآورده نميسازند و يا تجهيزات مطابق ويژگيهاي طراحي شده عمل نكرده، قوانين و مقررات تغيير ميكنند، روشهاي اجرايي و دستورالعملها اصلاح ميشوند و يا ساختار سازماني بازنگري ميگردد. چنين تغييراتي اگر تحت كنترل قرار نگيرند مي توانند ريسكهاي HSE عمليات (خدماتي يا توليدي) را افزايش داده و منجر به وقوع رويداد گردند.

اين فرايند كمك مينمايد تا اطمينان حاصل شود كه عمليات سازمان (توليدي يا خدماتي) به صورت ايمن و قابل اعتماد انجام شوند. در اين تحقيق سعي بر آن است تا سيستم مديريت تغيير بررسي شده، انواع مدل هاي آن با هم مقايسه شده و در نهايت چگونگي ايجاد اين سيستم در سازمان تشريح شود. بمنظور نشان دادن اثربخشي و نقش اين سيستم در كاهش ريسك هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست چند نمونه حادثه واقعي نيز در اين مقاله بررسي شده اند.


كلمات كليدي:

سيستم مديريت تغيير، HSE-MS ، ريسك هاي HSE

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر برید:

کلیک کنید

مدیریت تغییر در HSE-MS
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *