ضد حریق کردن سازه ها- Fire up the structures

راهنما ضد حریق کردن سازه ها

راهنما ضد حریق کردن سازه ها

ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي (Fire Proofing ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ )  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﺧﺴﺎرات و از دﺳﺖ دادن اﻣﻮال در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ  و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.شما میتوانید این فایل آموزشی بی نظیر را در ادامه مطلب از ACGIH دانلود نمایید.

موضوعات این فایل اموزشی:

 • تعاریف
 • موارد ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮدن
 • ارزیابی خطر ﺣﺮﻳﻖ
 • انتخاب میزان مقاومت در برابر حریق
 •  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺪﺣﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮدن  تجهیزات ﻣﻮﺟﻮد  در ﻓﻀﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﺳﻨﺎرﻳﻮي  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 • ضد حریق نمودن تجهیزات در خارج از واحدهای فرآیندی
 • مواد ضد حریق کننده
 • نصب و تضمین کیفیت
 • بازرسی
 • download_icon_Taktemp_10.gif (200×110)
راهنما ضد حریق کردن سازه ها
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *