بیماری های چشمی ناشی از کار

عنوان

بیماری های چشمی ناشی از کار

حوادث چشمی ناشی از کار

الف)تروما: تقریباً 75 درصد تمام صدمات چشمی ناشی از کاررا ، آسیبهای سطحی قرنیه و اجسام خارجی تشکیل می دهند . بیشتر آسیبهای سطحی سریعاً ترمیم می شوند . جهت بررسی جسم خارجی قرنیه می توان از رنگدانه فلوروسئین استفاده کرد و سپس توسط اسلیت لامپ ، جسم خارجی یا بقایای آن را مشخص نمود . درمان جسم خارجی سطحی قرنیه شامل خارج کردن جسم خارجی ، تجویز پماد آنتی بیوتیک ، بستن چشم ودر صورت وجود درد تجویز قطره های کوتاه اثرسیکلوپلژیک است .بدترین عارضه ترومای سطحی چشم، عفونت مي باشد.

  شایع ترین اجسامی که به چشم نفوذ می کنند قطعات فلزی ، شیشه و میخ است. هربیمار مشکوک به پارگی چشم را باید بلافاصله پس از انجام اقدامات اولیه لازم ، جهت بررسی کامل به بخش اورژانس چشم ارجاع داد.

ب)مواد شیمیایی: درصد کمی از آسیبهای چشمی موجود در صنایع ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی است. ولی میزان بروز آسیبهای شدید ناشی از این مواد قابل توجه

است .مهمترین مواد شیمیایی اسیدها و بازهای قوی هستند که شایع ترین راه آسیب ، پاشیدن تصادفی این مواد به چشم است . اپیتلیوم طبیعی و سالم قرنیه نسبت به تغییرات PH در محدوده 4تا10 مقاوم است. ولی خارج از این محدوده اپیتلیوم سریعاً تخریب شده و مواد به نسوج زیرین راه می یابند.

اسیدها: درسوختگی ناشی ازاسیدها ، پروتئین های سلولی منعقد شده و مانند سد محافظ عمل میکنند . در نتیجه اسید نمی تواند به لایه های عمقی نفوذ کند .البته در مورد سوختگی ناشی از اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک تغلیظ شده و اسیدفلوریدریک استثناء وجود دارد این اسیدها  به سرعت داخل چشم نفوذ کرده و باعث نکروز عمقی می شوند.

قلیاها: مواد قلیایی با صابونی کردن اسیدهای چرب جدار سلول ، موجب از بین رفتن سلول شده و در نتیجه ماده شیمیایی به عمق بافت نفوذ می کند.

صدمات ناشي ازمواد قليايي شديدتر از مواد اسيدي است.

الف) در محیط کار:

شستشوی چشم با مقادیر بسیار زیاد آب تا زمانی که فرد مصدوم به اتاق ویژه اورژانس انتقال می یابد .

ب) در اتاق ویژه اورژانس :

– شستشوی هر چشم با حداقل یک لیتر نرمال

سالین یا  محلول ایزوتونیک دیگر (حداقل به مدت نیم ساعت.

– در صورت نیاز استفاده از بی حس کننده موضعی .

– برداشتن ذرات ریز توسط اپلیکاتورهای پنبه ای

بیماریها و حوادث چشمی  ناشی از کار

– آزمون به میزان حنثی برسدPH سطح ملتحمه و استمرار شستشو تا وقتی که PH

– برداشتن اپیتلیوم آسیب دیده سطح قرنیه و ملتحمه

– گشاد کردن مردمک توسط سیکلوپنتولات یا اسکوپولامین

– تجویز قطره های آنتی بیوتیک موضعی ، بستن چشمها و

– ارجاع بیمار به یک چشم پزشک .

مواد شيميايی ديگر

مانند آرسنيك (مورد مصرف در صنايع وكشاورزي)،دي سولفيد كربن ،سرب،اسميوم(مورد مصرف درصنايع الكترونيك)، جيوه ،متيل الكل  ونقره، سموم استیل کولین استراز(حشره کشها)، موجب صدمات چشمي مي گردند.

ج) تشعشع : اشعه ها دردوگروهبزرگ یونیزان و غیریونیزان  قرار می گیرند . نور مرئی حدود 40 درصد تشعشعات خورشید را شامل می شود. طول موج آن بین 400 تا 750 نانومتر است.

اشعه ماوراء بنفش

اشعه UV ، 5 درصد نور خورشید را تشکیل می دهد طول موج آن بین 100 تا 400 نانومتر است و دارای سه باند A،B،C می باشد. طول موج باندهای AوB بلندتر است و مسبب اکثر آثار بیولوژیک می باشد. .طول موج کمتر از 200 نانومتر از لحاظ بیولوژیک غیرفعال است و بطور کلی UVC از جو زمین عبور نمی کند طول موج باند C  بین 100 تا 290 ، باند B بین 290 تا 320 و باند A بین 320 تا 400 نانومتر است. طول موج بین 200 تا 290 نانومتر توسط قرنیه جذب می شود و می تواند

سبب آسیب اپیتلیوم قرنیه شود.این حالت بیشتر در ارتفاعات بالا   صورت مي گيرد.

معمولا اين نوع سوختگي باطول موج اشعه UVكمتر از 350 نانومتر

بويژه طول موج 270 نانومتردرجوشكاراني كه از وسايل حفاظت فردي استفاده نمي كنند،ايجاد مي شود.طول موج بيشتر از 300

نانومتر درطيف UVB ازقرنيه عبوركرده و80% آن توسط عدسي جذب  مي شودوكاتاراكت ايجاد   می شود که بعلت اثرات حرارتي

وفتوشيميايي مي باشد.وبیشتردرکشاورزان ،رانندگان کامیون وکارگران راه وساختمان ایجادمی شود.

درجوشكاران  سوختگي قرنيه با اشعه ماورا بنفش فتوگراتوكنژنكتيويت موسوم است

اشعه مادون قرمز:

اين اشعه حدود 55% نور خورشيدراتشكيل مي دهد .طول   اشـعهIR ازاجسام گرم ساطع مي گردد.مواجهه زياد وناگهاني باطول موجهای كمـترار200نانــومترباعث آسيب قـرنيه،عنـبيه وعـدسي مي شود.

كارگراني كه در كارگاههاي شيشه گري مشغول به كارهستند ودر كوره كران باعث بيماريي به نام (كاتاراكت شيشه گران ) مي شود .

لیزر:

از امواج الكترومغناطيسيUV،VL،IR  تشكيل مي شود .كه تقريبا موازي بوده ودر يك جهت حركت مي كند. به علت اينكه امواج ليزر زاويه واگرايي كمي دارد ممكن است در يك پرتو باريك ،تراكم انرژي زيادي وجود داشته باشد.به دليل توانايي قرنيه ولنز در متمركزكردن پرتوهاي موازي ليزر ناحيه كوچكي از شبكيه ،چشم نسبت به بقيه اعضاء آسيب

پذيرتر است ومكانيسم صدمات احتمالي وارده به قرنيه وشبكيه ،ناشي از آسيب حرارتي ليزر است.

·   کنژنکتیویت آلرژیک وبلفاریت  که باعث ادم پلکها ونسوج اطراف می شود.آلرژنهامانند(موادشیمیایی صنعتی ، داروها،بسیاری ازگردوغبارهای گیاهی وجانوری)

· عفونت :که ناشی ازفعالیتهای کشاورزی بوده وساپروفیتهای خاک ،پاتوژن های چشم بوده وباعث ادم واضح پلکها می شوند.

· زخم قرنیه:بعنوان یک بیماری شغلی دراثرضربه،عفونت قارچی یاآبله گاوی ایجادمی شود.

·آبله گاوی:بصورت ضایعه ای درپلکهاواسکارشدیدی ایجادمی کند.درمان موضعی باعوامل ضدویروسی است.

·  پنوموآنسفالیت پرندگان(عفونت ویروسی  درمرغ )  کارگران مرغداری درمعرض ابتلامی باشندوعلائم تب،ضعف اندامهاوسردرد،تحریک وقرمزی ملتحمه  و درمان بیماری شستشوی چشم

زخم خفیف قرنیه می باشد. وتجویزمسکن است

·   لپتوسپیروز(تب مزرعه):کشاورزان  وزراعین رادچار  می کند.چشم رادرگیرمی کند.

·   توکسوپلاسموز:بیماری انگلی که باعث ضایعات چشمی

 شده .درحیوانات وجوامع انسانی شیوع دارد.این بیماری ابتدا درپرندگان گزارش شده ولی بعدا  درجوندگان،   خرگوشهاوسایرجانوران مشاهده شده است

بیماری های چشمی ناشی از کار
رتبه 3 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *