بررسي فاضلاب صنعتي صنايع خودروسازي

بررسي فاضلاب صنعتي صنايع خودروسازي

بررسي روشهاي حذف دترجنت از فاضلاب صنعتي صنايع خودروسازي و استاندارد سازي آن چكيده يكي ازمهمترين صنابع آلوده كننده محيط زيست، صنعت خودرو سازي است كه، از شاخص ترين آلاينده هاي آن ،مي توان به دترجنت ها اشاره کرد. دترجنت ها، برحسب وجود تركيبات مختلف موجود درآنها داراي تاثيرات قابل توجهي درمحيط زيست (ايجاد پديده يوتريفيكاسيون، مسموميت براي آبزيان، كاهش سرعت تنفس باكتري ها و ممانعت ازواكنش هاي آنزيمي آنهاو غيره) است.
بنابراين، همواره حذف اين گروه ازترکيبات ازفاضلاب صنايع خودروسازي، و اتخاذ روش هائي با بيشترين راندمان حذف و حداقل هزينه، يك ضرورت بوده است. به همين منظور، در اين تحقيق، پس ازمطالعه و جستجوي كتابخانه اي واينترنتي درخصوص انواع روش هاي حذف، مبادرت به انجام آزمايشات عملي درخصوص تعيين ميزان تاثير فرآيندهاي انعقاد ولخته سازي ،اکسيداسيون دترجنتها به روش فنتون و نيز اسمز معکوس شد که نتايج حاصل از آزمايش هاي مذکور، نشان مي دهد که، استفاده ازسيستم اسمز معکوس، به عنوان يك روش فيزيكي تصفيه باراندمان حذف دترجنت به ميزان ٩٥ ٪ يا به كارگيري پلي آلومينيوم كلرايد، درفرآيند با راندمان حذف دترجنت ٨٤ ٪ به عنوان کاراترين pH =6 انعقاد و لخته سازي، بصورت جداگانه درازاء مصرف ٤٥ ميليگرم درليتر در ومقرون بصرفه ترين روش حذف، است .
واژه هاي كليدي: فاضلاب صنعتي، دترجنت، سورفاكتانت، صنايع خودرو سازي
لینک دانلود:
بررسي فاضلاب صنعتي صنايع خودروسازي
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *