ايمني فنهاي صنعتي

tavajoh ايمني فنهاي صنعتي

فن صنعتی به فني كه براي مصارف صنعتي از قبيل تهويه هاي ساختماني و معادن به كاربرده مي شود فن صنعتی اطلاق می شود كه البته اين تعريف براي فنهاي مصرفي در سقفها ، فنهاي ستوني و فنهاي نوع گردشي مشابه كه در حقيقت مصارفي غير صنعتي دارند ، كاربرد ندارد.خطرات ناشي از فنهاکارگر ممكن است توسط فن در اثر عوامل زير آسيب ببيند:شخص بين قسمت ثابت و متحرك فن مثلاً پروانه فن و محفظه يا ساير قسمتهاي ثابت گير كند.شخص بين دو قسمت متحرك فن ، مثلاً يك تسمه و قرقره گيركند.شخص بدليل جريان هواي موجود در محل ورودي فن بداخل كشيده شده كه در نتيجه با محور چرخان يا پروانه برخورد كند.شخص با قسمت متحرك فن مثل پروانه تماس پيدا كند.شخص در اثر برخورد يك شيئي كه از محل ورودي فن كشيده شده و با سرعت زياد از محل خروجي فن پرتاب مي شود ، آسيب ببيند.شخص در اثر برخورد با شكستگي هاي ساختاري اجزاي فن ، آسيب ببيند.شخص در اثر برخورد با سطوح فن با دماهاي مختلف ( مثلاً پايين تر از 20ـ درجه سلسيوس و يا بيشتر از 50+ درجه سلسيوس ) آسيب ببيند.شخص در اثر سروصدايي كه توسط محافظ ايمني ايجاد مي شود ، آسيب ببيند.شخص ممكن است حتي زمانيكه فن در حالت خاموشي قرار دارد در اثر برخورد با قسمتهاي چرخنده فن ، مانند پروانه آسيب ببيند. اين قسمتها ممكن است در اثر عبور جريان هوا چه بطور طبيعي و چه بخاطر چرخشي فنهاي ديگر موجود در ساير قسمتهاي سيستم كانال كشي شده كه با فن مزبور در تماس مي باشند ، به چرخش در آيند.شخص بدليل بازكردن غير مجاز محافظ هاي تعبيه شده در فن و يا دريچه هاي كانالهاي ارتباطي در حين كاركردن فن توسط جريان هوا از محل ورودي فن بداخل كشيده شده و در اثر تماس با محور گردنده يا پروانه آسيب ببيند.در شكل زیر نمونه اي از خطرات مكانيكي موارد 1 تا 4 نشان داده شده است.

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید</p>
<p>نام:  gj.jpg<br />
مشاهده: 1<br />
حجم:  16.0 کیلو بایت

تشخيص احتمال وقوع خطرطبق بررسي هاي انجام گرفته در خصوص احتمال وقوع خطر و آسيب رساني توسط فنها نشان مي دهد كه بدون بكارگيري ابزار محافظ ايمني ، احتمال وقوع خطر قابل توجه و وقوع آن اجتناب ناپذير مي باشد. البته بسته به قدرت فن و خطر ناشي از آن آسيب مي تواند شديد و يا حتي كشنده باشد.از آنجائيكه خطرات موارد 1 تا 7 ذكر شده بيشترين امكان آسيب رساني به سلامت کارگر را دارا مي باشند ، در نتيجه بايد ابزار محافظ ايمني مناسبي براي كاهش احتمال وقوع خطرات مذكور در نظر گرفته و به كاربرده شوند.رويه كاركرد ايمنی محافظهاي ثابت هميشه بايستي بعنوان معمولترين روش كاهش خطر بكار روند ولي با اين حال هميشه احتمال وقوع خطر براي ايجاد آسيب وجود خواهد داشت كه براي اين منظور بايد رويه كاركرد ايمني در طول عملكردهاي فرعي براي كاهش احتمال وقوع خطر باقيمانده به كار برده شود.دستورالعملهاي كارخانه در ارتباط با ايمني نصب ، عملكرد و تعمير تجهيزات بايد به طور دقيق و جدي اجرا شود و توجه خاصي به تعمير صحيح محافظها بخصوص در هنگام برداشته شدن آنها براي انجام عملكردهاي فرعي و تعويض آنها اعمال گردد. در زمان برداشته شدن محافظها براي انجام عملكردهاي فرعي ، بايد توسط ابزار مطمئني جريان برق را قطع كرد و يا اينكه در اين چنين شرايطي ، يك كليد قطع برق در نزديكي فن نصب شود تا شخص تعمير كننده ، كنترل مستقيمي بر جريان برق داشته باشد.معمولاً دستورالعملهاي ايمني نصب و تعمير تنها مداركي هستند كه يكسري دستورالعملهاي كاربردي را در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند. بعلاوه ، در مورد اطلاعات مورد نياز مرتبط با فن ، كتابچه دستورالعملها ، اطلاعاتي را در مورد ايمني نصب و بكار بردن محافظهاي ايمني و يا هر روشي كه نياز است تا ايمني عملكردهاي فرعي را تضمين بكند، در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.برداشتن محافظها بطور كلي بعضي اوقات ممكن است محافظهاي نصب شده به منظور دستيابي به داخل فن جهت انجام يكسري امور از قبيل بازرسي و تميز كردن برداشته شوند كه براي اين منظور نصب كننده و استفاده كننده فن بايد قوانين زير را رعايت كنند كه عبارتند از :1ـ محافظ تا زماني كه فن متصل به برق است ، نبايد بازشده و يا برداشته شود.2ـ كليد عايق قفلي يا قدرت شكن بايد در مجاورت فن نصب شود.3ـ فقط افرادي كه بطور صحيح در مورد انواع خطرات و احتمال وقوع آنها هنگام نصب و يا عملكرد و تعمير فنها آموزش ديده اند مجاز به برداشتن محافظ فنها مي باشند.كاهش احتمال وقوع خطر اصول اساسي كه براي كاهش احتمال وقوع خطر در فنها كاربرد دارند ، عبارتند از :تشخيص يا شناسايي خطرات ( بخصوص خطراتي كه قابل رويت نبوده و آشكار نيستند مثل درب هاي الصاقي ، كه بايد يك برچسب هشدار دهنده مناسب در محلي قابل ديد و واضح بر روي آنها نصب بشود )حذف يا جلوگيري از وقوع خطر يا خطرات ، با بكار بردن ابزار ( هاي ) جانبي جهت كاهش شدت آسيب احتماليبكاربردن محافظ ايمني فيزيكيرعايت فاصله هاي ايمني فنها جهت حذف يا جلوگيري از وقوع خطرات و رسيدن به پشت مرزهاي منطقه بروز خطر فنها.از آنجائيكه براي كارخانه سازنده فن اين امكان كه هميشه ايمني فن را بواسطه موقعيتش تضمين بكند ، وجود ندارد لذا بايستي نصب كننده يا مصرف كننده فن با پيش بيني بروز آسيب، محافظهاي ايمني را بكار ببرد.. در هنگام بازرسي و تميز كردن فن ، اين عمل بدون برداشتن محافظهاي جدا شدني و يا پوششهاي فن ، غير ممكن است لذا اين امر بايد توسط افراد واجد صلاحيت صورت بگيرد. برخي اوقات اقدامات ايمني مطمئن تراز ساير موارد مي باشند بطوريكه بر حسب تقدم بكارگيري , ممكن است محافظهاي ايمني بر رويه كاركرد ايمني ارجحيت داشته باشند.

ايمني فنهاي صنعتي
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *