اصول غربالگری و گزارش كاهش شنوایی شغلی

عنوان

اصول غربالگری و گزارش كاهش شنوایی شغلی

 كليه كارگرانيكه در محيط پرسروصدا ( بيش 85 دسي بل ) به خدمت گرفته مي شوند بايد قبل از استخدام مورد اديومتري قرار گيرند.

 كارگراني كه در مواجهه با سروصداي محيط كار(بيش از متوسط 8 ساعت مواجهه با 85 دسي بل) باشند، بايد بطور سالانه مورد اديومتري Screerning قرار گيرند.

 اديومتري Screerning شامل اندازه گيري آستانه شنوايي هدايت هوايي (AC) درفركانسهاي 500 ، 1000، 2000، 3000 ،‌4000،‌6000 و 8000 هرتز ميباشد.

 درخواست اديومتري كامل و ساير تستهاي تكميلي منوط به شرح حال، معاينه گوش ويا مشاهده افت شنوايي دراديومتري Screerning و توسط پزشك يا كارشناس اديولوژيست انجام ميشود..

 معيارهاي تشخيص وگزارش كاهش شنوايي شغلي به قرار زير مي باشد.

a) سابقه مواجهه با سروصدا بيش از حد مجاز TWA8h = 85 dBA

b) درصورتيكه اولين بار است كه فرد مورد اديومتري قرار مي گيرد، افت شنوايي حسي عصبي با الگوي افت آستانه درفركانسهاي بين 4 تا 6 هزار هرتز همراه با‌ بهبود آستانه درفركانس 8 هزار هرتز ، حداقل افت درفركانس 4000 بايد 30 دسي بل بوده و آستانه شنوايي در فركانس 4000 حداقل 15 دسي بل بالاتر از آستانه شنوايي 2000 هرتز باشد.

c) افت شنوايي در دو گوش سيمتريك باشد ( آستانه شنوايي دردوگوش نبايد بيش از 15 دسي بل درفركانسهاي  5/. ، 1و2 كيلوهرتزويا بيش از 30 دسي بل در فركانسهاي 3 تا 6 كيلوهرتز متفاوت باشد.) ويا توجيه قابل قبولي براي مواجهه يك گوش با سروصداي بيشتر وجود داشته باشد.

d) افت آستانه شنوايي دوطرفه، به ميزان حداقل 15 دسي بل درفركانسهاي 3000 تا 6000 درمقايسه با اديوگرام اوليه فرد درشرايطي كه كارگر حداقل 14 ساعت ازمحيط پرسروصدا دور باشد. ( پس از Screening شنوايي درمحيط كار، افراديكه اين حداقل افت شنوايي درآنها ديده مي شود جهت اديومتري مجدد ، صبح روز بعد از روز off و قبل از شروع روز كاري جهت اديومتري مجدد فراخوانده مي شوند.

تشخيص و گزارش كاهش شنوايي شغلي بر اساس وجود معيارهاي a + b + c و يا a + c + d مي باشد.

به این نوشته امتیاز دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *