آلودگی فلزات سنگین خاک‌های کشاورزی ۸ برابر

به گزارش موژ، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت:وزارت بهداشت باید سریعاً لوده بودن میوهها و محصولات غذایی را به فلزات سنگین پیگیری کند وحتی جلسات کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بگذارد.


آلودگی فلزات سنگین خاک‌های کشاورزی ۸ برابر
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر