اسپیرومتری

اسپیرومتری + نمونه عملی

/
اسپیرومتری + نمونه عملی مقدمه: اسپیرومتری ازمایش بدون درد است که با آن می تو…
مایعات قابل اشتعال و انفجار

مایعات قابل اشتعال و قابل انفجار (انبار و جابجایی)

/
مایعات قابل اشتعال و قابل انفجار (انبار و جابجایی) تقریبا در هر کارگاه…
آسایش حرارتی

آسایش حرارتی یا دمای رفاه

/
آسایش حرارتی یا دمای رفاه تعریف و مفهوم: دمای طبیعی درون …
ایمنی ابزارآلات

اصول ایمنی ابزارآلات

/
اصول ایمنی ابزارآلات مقدمه "توسعه" یکی از مهمترین آرمانهاي جوا…
روشنایی و محیط زیست

روش اجرایی نحوه شناسایی و ارزيابی جنبه ها و تعيين کنترل ها

/
روش اجرایی نحوه شناسایی و ارزيابی جنبه ها و تعيين کنترل ها …
ارزیابی ریسک به روش fmea

ارزیابی ریسک به روش FMEA در پروژه های عمرانی

/
ارزیابی ریسک به روش FMEA در پروژه های عمرانی در کلیه پروژه های…
استاندارد و دستور العمل ها

آموزش آیین نامه های ایمنی

/
آموزش آیین نامه های ایمنی در اینجا مجموعه ای از مهمترین آیین ن…
msds فارسی مواد شیمیایی

اطلاعیه تغییر MSDSs به SDSs

/
اطلاعیه تغییر MSDSs به SDSs وبسایت رسمی اوشا اطلاعیه ای صادر کر…
ارزیابی ریسک در جوشکاری

دستورالعمل ايمنی کار گرم

/
دستورالعمل ايمنی کار گرم (جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی) ١- هدف…