حدود مواجهه شغلی tlv

پاورپوینت حدود مجاز مواجهه شغلی

/
پاورپوینت حدود مجاز مواجهه شغلی Occupational Exposure Limits (OELs) …
نمونه برداری از آلاینده های هوابرد

نمونه برداری از آئرسول ها در محيط کار

/
نمونه برداری از آئرسول ها در محيط کار آئرسول ها به عنوا…
سیستم پروانه کار

سیستم پروانه کار در HSE

/
سیستم پروانه کار در HSE موضوعات: تعریف سیستم پروانه …
پسماند مواد پرتوزا

پسماند مواد پرتوزا

/
پسماند مواد پرتوزا موضوعات: تعريف پسمان پرتوزا اهداف م…
پرتو و خطرات و سوانح آن

خطرات پرتو و سوانح آن در صنعت

/
خطرات پرتو و سوانح آن در صنعت موضوعات: تعريف سانحه پرتوی و…
تهویه در آشپزخانه

راهنمای سیستم تهویه در آشپزخانه

/
راهنمای سیستم تهویه در آشپزخانه موضوعات مهم مقاله: فیلترهای بافل …
طرح ریزی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

آموزش کامل HSE-MS

/
آموزش کامل HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت حرفه ای و محیط زی…
ارزیابی پوسچر

ارزیابی سریع پوسچرهای کاری

/
ارزیابی سریع پوسچرهای کاری در مشاغل مختلف بسیاری از کارگران به دل…
کمک های اولیه

دانلود کتاب کمک های اولیه

/
دانلود کتاب کمک های اولیه این فایل اولین ترجمه از گایدلاین 201…