حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

/
حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی حفاظت کارکنان و بیمارا…
طراحی سیستم های اعلام حریق

پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق

/
پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق پاورپوینت طراحی سیستم های اعلام حریق مقدمه:ر…
تهویه صنعتی

دانلود کتاب تهویه و تبرید

/
دانلود کتاب تهویه و تبرید دانلود کتاب تهویه و تبرید این کت…
دستگاه های تهویه مطبوع

دستگاه های تهویه مطبوع

/
دستگاه های تهویه مطبوع دستگاه های تهویه مطبوع در پایان این م…
ارگونومی و کار

کار و ارگونومی

/
کار و ارگونومی کار و ارگونومی جهت كاركنان در صنايع در اكثر …
رعد و برق و خطرات ناشی از آن

رعد و برق و خطرات ناشی از آن

/
رعد و برق و خطرات ناشی از آن رعد و برق و خطرات ناشی از آن :…

تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA)

/
تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA) تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA…
دزیمتری پرتو و انواع آن

دزیمتری پرتو و انواع آن

/
دزیمتری پرتو و انواع آن دزیمتری پرتو و انواع آن :دوزیمتر ها وس…
ایمنی حریق-محاسبه شاخص dow

روش های تشخیص کانون حریق و علل آن

/
روش های تشخیص کانون حریق و علل آن   اهداف تعیین و شناسای…