الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

Occupational health and safety management system requirements

استاندارد « سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – الزامات» که پیش نویس ان در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در پنجاه و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 87/10/11 مورد تصویب قرار گرفته است, اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران, مصوب بهمن ماه 1371, بعنوان استاندارد ملی منتشر می شود.

برای حفظ همگانی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع, علوم و خدمات, استاندارد ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ها ارائه شود, هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از اخرین تجدید نظر استاندارد ملی استفاده کرد.

منبع و ماخذی که برای این تهیه ی این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS OHSAS 18001:2007 :Occupational health and safety management systems Requirements

ادامه مطلب …

مدیریت ریسک تکنیک ها و راهکارهای عملی

دوره مديريت و ارزيابی ريسک مهندس هاشم ستاره

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3٫50 out of 5)
Loading...

دوره مديريت و ارزيابی ريسک مهندس هاشم ستاره

کلیات و فلسفه

قانون مورفی

 • قانون مورفی یک زبانزد رایج در فرهنگ غربی است که می‌گوید «اگر احتمال خطا باشد، خطا رخ خواهد داد.» این جمله از «ادوارد مورفی»، مهندس نیروی هوایی و محقق «تئوری هرج و مرج» آمریکایی است.
 • طبق این زبانزد همیشه همه چیزها در بدترین و نامناسبترین زمان به خطا می‌روند و کارها را لنگ می‌گذارند. معمولاً هنگامی که شخصی همواره بدشانسی می‌آورد او را مشمول قانون مورفی می‌نامند.

مثالهایی از قوانین مورفی

 • فلسفه مورفی

لبخند بزن… فردا روز بدتریه…

 • قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از

صف فعلی خواهد شد.

 • قانون تلفن:

اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچ‌گاه اشغال نخواهد بود.

 • قانون بینی:

بعد از اینکه دستتان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.

ادامه مطلب …

ایمنی در صنعت

کلیات ایمنی و سلامت شغلی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

کلیات ایمنی و سلامت شغلی

General occupational health and safety

تعریف بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای یا سلامت شغلی شاخه ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار

اهداف و خدمات بهداشت حرفه ای
کمیته مشترك سازمان بهداشت جهانی (WHO) وسازمان بین المللی کار (ILO) که درسال 1953 در ژنو تشکیل شد هدفهای بهداشت حرفه ای را چنین ترسیم نمود :
1 . تامین،حفظ و ارتقا عالیترین درجه ممکن سلامت جسمی – روانی و اجتماعی کلیه شاغلین
2 . پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار و صیانت شاغلین از خطراتی که آنها را در محیط کار تهدید می کند.
3 . بکار گماردن شاغلین در کارهای متناسب با قابلیتهای جسمی، روانی آنها و به عبارت دیگر تطبیق کار با کارگر و بالعکس.

آشنایی با خدمات کارشناس بهداشت حرفه ای و HSE

 • ارتقاء سطح آگاهی بهداشتی مدیران و کارگران واحدهای مختلف
 •  تنظیم و پیگیری عملیات اجرائی در زمینه پیشگیری از بیماریها و مسمومیت های ناشی از کار
 • بررسی مواد اولیه، بینابینی محصولات بمنظور تعیین میزان تاثیر آن بر سلامت کارکنان
 • پیگیری تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای کارکنان
 • نظارت بر تاسیسات بهداشتی محیط کار و پیگیری در زمینه تامین مطلوب آن
 • نظارت و همکاری با موسسات علمی و تحقیقاتی در زمینه بررسی عوامل زیان آور محیط کار
 • شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار از قبیل (سروصدا، ارتعاش، گرما، گرد و غبار و….)
 • نظارت و همکاری در جهت بهبود شرایط محیط کار بمنظور تطبیق کار با کارگر و بالعکس برای جلوگیری از خستگی زودرس و حوادث ناشی از کار

ادامه مطلب …

ارزیابی ریسک به روش FMEA

شناسایی خطرات در بیمارستان و ارزیابی ریسک به روش FMEA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3٫67 out of 5)
Loading...

شناسایی خطرات در بیمارستان و ارزیابی ریسک به روش FMEA

Hazard identification and risk assessment procedures in hospitals FMEA

مقدمه: ارزيابي ريسک بالينی يكي از وظايف اساسی مديران بيمارستانهاست. هدف از اين پژوهش شناسايی و ارزيابی خطرات احتمالی موجود در مراقبتهای بخش مراقبت ويژه بيمارستان تأمين اجتماعي شهر قزوين با استفاده از يكي از دقيق ترين ابزارهای سنجش و ارزيابي ريسک (FMEA: Failure Mode & Effect Analysis) می باشد.

روش بررسی: اين پژوهش يک پژوهش كيفی- كمی از نوع بحث گروهی متمركز (FDG) است كه با بهره گيری از روش مشاهده مستقيم، مصاحبه از افراد مسؤل و صاحبان فرايند و مطالعه اسناد و مدارک موجود در بخش ICU بيمارستان تأمين اجتماعي (رازی) شهر قزوين در سال 1390 انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل صاحبان فرايند و افرادی است كه با فرآيندهای بخش ICU آشنایی كامل دارند. در اين پژوهش از روش نمونه گيری هدفمند استفاده شد و افراد گروه FDG توسط پژوهشگران انتخاب شدند. تكنيک مورد استفاده در اين پژوهش FMEA ميباشد و اطلاعات از طريق كاربرگ استانداردی كه توسط پژوهشگران متعددی مورد استفاده قرار گرفته است، جمع آوري شده است.

يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد از 48 خطاي بالينی شناسايی شده، بالاترين نمره خطا در حيطه مراقبتهای تنفسی مربوط به « آلارم نزدن دستگاه ونتيلاتور » با امتياز 288 و كمترين آن در حيطه مراقبتهای گوارشی مربوط به « عدم شستشوی NG » تيوپ با امتياز 8 بود.

نتيجه گيری: بسياري از خطاهای شناسايی شده توسط اعضای گروه قابل پيشگيري هستند و مديريت ريسک ايجاب می كند تا فرايند مراقبتهاي سلامتي  بخش مراقبتهای ويژه با كنترل بيشتری صورت پذيرد تا كارايی و كيفيت مراقبتها در بخش (ICU) بهبود يابد.

كليدواژه ها: خطرات بالقوه، ارزيابي ريسک, FMEA, بخش مراقبت های ویژه (ICU)

ادامه مطلب …

کمردردهای ناشی از کار

خداحافظی با کمردرد و سایر درد های اسکلتی عضلانی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4٫50 out of 5)
Loading...

خداحافظی با کمردرد و سایر درد های اسکلتی عضلانی

Goodbye to back pain and other musculoskeletal pain

آیا می دانید؟

 • سالانه حدود 1 میلیون نفر کارگر دچار آسیبهای کمر می شوند که این تعداد یک پنجم کل آسیبهای محیط کار را تشکیل میدهد.
 •  یک چهارم از شکایتهای اعلام شده از کارگران در محیط کاری از مشکلات کمر ناشی می گردد که میلیونها تومان برای
  کارفرمایان هزینه در بردارد. درد و رنج کارگران را نیز باید به این موارد افزود …
 •  آشنایی شما با راه های صحیح بلند کردن وجابجا کردن اجسام و بطور کلی ایمنی و حفاظت از مهره های کمر بسیار با اهمیت است و بدین طریق شما خواهید توانست خود را از تحمل درد و رنج ناشی از کمردرد و مشکلات ناشی از آن نجات دهید.

آیا در پایان شیفت كاري دركمر، شانه و بازوي خود احساس درد می كنید؟
• اگر این طور است پس شما در حال آسیب وارد كردن به خودتان هستید بنابراین: به فكر راه حل براي پیشگري از این صدمات باشید.

ادامه مطلب …